نمونه کارهای ما

 

وبسایت گروه طراحان فارس در سال ۱۳۹٧ از ترکیب دو تیم نرم افزاری با مدیریت جمعی از افراد خبره در زمینه برنامه نویسی و شبکه فعالیت خود را آغاز کرد. در ذیل بخشی از نمونه کارهای انجام شده توسط متخصصان ما نمایش داده شده است.